Tlf.nr. ved tilmelding: 91 15 12 42
Program og aktiviteter 2020
Måned
Dato
Tid
Arrangement
Januar
Tirsdag 14. januar
14.00
Bankospil
Torsdag 16. januar
19.00
Underholdning ved duoen
Dyveke, der underholder med
sang og musik.
Pris: 75 kr
Tilmelding senest torsdag den
9. januar 2020
Torsdag 30. januar
Vi fejrer genforeningen
Flemming Nielsen fortæller
om "Grænselandsskæbner"
Pris 50 kr. for kaffe og foredrag.
Tilmelding senest torsdag den
23. januar 2020.
Februar
Tirsdag d. 11. februar
14.00
Bankospil
Torsdag d. 20. februar
19.30
 Generalforsamling
Marts
Tirsdag d. 10. marts
14.00
Bankospil
Torsdag d. 19. marts
19.00
Sirius-patruljen Aflyst
Pris 50 kr for foredraget og
kaffen
Tilmelding senest fredag
den 15. marts.
April
Tirsdag d. 14. april
14.00
Bankospil
Maj
Tirsdag d. 12. maj
14.00
Bankospil
Tirsdag d. 26. maj
Dagsudflugt: Silkeborg
Pris: 540 kr. som bedes
indbetalt på konto:
Reg. 7990-0001125462
senest den 12. maj 2020.
Afgang fra Centret kl. 8
Juni
7. juni - 12. juni
Rejse: 6 dage til Belgien
Pris: 5.799 kr. som bedes
indbetalt på konto:
Reg. 7990-0001125462
senest den 30. marts 2020.
Mødetid og mødested
meddeles senere.
Juli
Ferielukket
August
3. til 7. august
Rejse: 5 dage til Dresden
Pris: 3.975 kr. som bedes
indbetalt på konto:
Reg. 7990-0001125462
senest den 27. januar 2020.
Mødetid og mødested
meddeles senere.
September
Tirsdag d. 8. sept.
14.00
Modeshow
Pris: 50 kr. inkl. kaffe
Tilmelding senest den 1. sept.
2020.
Tirsdag d. 22. sept.
14.00
Bankospil
Oktober
Torsdag d. 8. okt.
18.30
Spisning og underholdning
ved Harpix.
Pris 150 kr.
Tilmelding senest torsdag den
1. oktober 2020.
Tirsdag d. 27. okt.
14.00
Bankospil
 Torsdag d. 29. okt
 19.00
 Siriuspatruljen
November
Tirsdag d. 10. nov
14.00
Bankospil
21. og 22. nov.
10.00 -
Julemarked/Åbent hus
 16.00
December
Tirsdag d. 8. dec.
14.00
Jule-banko