Avisen JydskeVestkysten skrev i 1993:

 Områdecenter er nu indviet

 

Povlsbjerg Område- og Ak­tivitetscenter blev i sidste uge indviet med gæster fra kommunen, nuværende og kom- mende brugere af cen­teret. Det var bruger- rådet, som stod for arrange-mentet. Den kunne allerede være fore­gået sidste år da centeret

stod færdigt, men man øn­skede, at også værkstedet i kælderen skulle stå færdig inden indvielsen. Værkstederne var bemandet under indvielsen, så både gæster og kommende bruge­re kunne se, hvad der arbej­des med. Ca. 300 mødte op

i løbet af dagen for at deltage i festlig­hederne, hvor der også var taler og underholdning med bl.a. musik på klaver og violin. De mange besøgende kvitte­rede med at give aktivitets- og Områdecenteret flotte gaver, penge og blomster.

 

 

Klik på billedet for at forstørre!

 Indvielse04               Indvielse05

 

Formand Svend Aage Henriksen

byder velkommen

       Borgmester Nis Mikkelsen holder tale 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.